Yuuk…Urang di Ajar Bahasa Sunda

Basa Sunda teh dibagi kana 3 golongan :
1. Bahasa Sunda Kasar….dianggo pikeun ka sasatoan atawa ka Jalma nu keur ambeukan.
2. Bahasa Sunda Loma…Dianggo piekun ka Sahandapeun jeung sabaya atawa babaturan.
3. Bahasa Sunda Hormat….Dianggo pikeun ka saluhureun.

Yuuk…Urang di Ajar Bahasa Sunda…

1.Dipuseur Hartina (DiPusat) Conto kalimah : Dipuseur kota bogor kacida ramena
2.Di deugdeug atawa di jugjug hartina (Dituju) conto kalimah : Kebon raya Bogor Dideugdeug ku urang Jakarta pikeun ni’is
3.Ngabreg hartina (ngumpul/berkumpul) conto kalimah : Masyarakat ari dinteun minggon sok Ngabreg diLapangan sempur.
4.Kamonesan hartina (keanehan/Kelucuan) conto Kalimah : Ki Dalang Asep keur nembongkeun Kamonesan si Cepot, Nu nongton surak ayeuh-ayeuhan

ti: Kang Satria Samudra Biru

Author: chandra iman

Saya seorang abah, suami & dosen \\ Penyuka media sosial \\ Cari saya @chandraiman di facebook dan twitter :)

2 thoughts on “Yuuk…Urang di Ajar Bahasa Sunda”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge