Yuuk Urang Di Ajar Basa Sunda : Nambihan Kosa Kata Sakeudik,mugia Sing Janteun Mangfaat…

“Kandaga Kecap”

 1. Pelesir Hartina Piknik atanapi Darmawisata.
 2. Kakara Hartina Karek atanapi Anyar Keneh
 3. Dikencarkeun Hartina Dilepaskeun/dikaluarkeun atanapi sauna udar ideur
 4. Leuweng Hartina Hutan atanapi Tempat Lega atawa wewengkon nu Pinuh ku kakayon
 5. Talangke Hartina Kurang Geusit
 6. Molohok Hartina Bengong
 7. Helokeun Hartina Heraneun
 8. Edokan Hartina Daekan
 9. Kancolah Hartina Teu Daek Cicing
 10. Maluguran Hartina Ragrag atanapi Rontok

“Paribasa” (Peribahasa)

 1. Benkok Tikoro Hartina Teu kabagian dahareun istimewa
 2. Hampang Birit Hartina daekan dititah-titah
 3. Bodo alewoh Hartina Teu nyaho/bodo tapi daek tatanya ka batur
 4. Harewos Bojong hartina Omongan nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut.
 5. Neneh Bonteng Hartina Sok Ngogo ka Budak, tapi ari keur Ambek sok gampang neunggeul

Ti: Satria Samudra Biru

Author: chandra iman

Saya seorang abah, suami & dosen \\ Penyuka media sosial \\ Cari saya @chandraiman di facebook dan twitter :)

2 thoughts on “Yuuk Urang Di Ajar Basa Sunda : Nambihan Kosa Kata Sakeudik,mugia Sing Janteun Mangfaat…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge